colocation

 1. tdale
 2. TurnkeyInternet
 3. CenTex Hosting
 4. TurnkeyInternet
 5. TechVM
 6. LimestoneNetworks
 7. QuadraNet_Adam
 8. QuadraNet_Adam
 9. QuadraNet_Adam
 10. QuadraNet_Adam
 11. VyprNetworks
 12. QuadraNet_Adam
 13. drmike
 14. HalfEatenPie
 15. robbyhicks
 16. TurnkeyInternet
 17. gordonrp
 18. QuadraNet_Adam
 19. TurnkeyInternet
 20. concerto49